Política de privacitat

ESPONSABLE DE LES DADES PERSONALS

UREÑA CENTRE MEDIC DENTAL S.C.P.. (En endavant el “Prestador”) amb C.I.F.J59950170 i amb domicili a aquests efectes a Av. Montserrat 15,Entl 3º Vilanova del Camí, CP 08788, Espanya, és el titular del lloc web https://clinicadentalure.com (en endavant, “el portal o lloc web “), i compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades.

DADES SOL·LICITADES I FINALITAT DE TRACTAMENT

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti al prestador exonerant al prestador de qualsevol responsabilitat al respecte.

  • El prestador informa que les dades que l’Usuari voluntàriament està facilitant seran incorporades als seus sistemes d’informació amb la finalitat següent:
    En el cas de sol·licitud d’informació mitjançant els formularis del lloc web, per enviar informació sobre la consulta realitzada (nom, cognoms i correu electrònic);
  • En el cas de subscripció, per a remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat del lloc web (nom, cognoms i correu electrònic);
  • En el cas de comentaris al bloc, per gestionar i publicar els comentaris, de forma pública, al portal web (nom i correu electrònic);
    L’usuari, pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada més endavant.

Mitjançant la introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc al prestador, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos, perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

DURADA DEL TRACTAMENT

Les dades facilitades per l’Usuari, es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i / o durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o destrucció total dels mateixos. El prestador es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

L’Usuari, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pot posar-se en contacte amb el prestador a l’adreça de correu electrònic:  clinicadentalure@gmail.com.