Les urgències en odontologia són igual de comunes que les urgències d’hospital. És molt fàcil tenir una urgència, i per llei de Murphy, sempre passa quan està de vacances, o en situacions que no pots anar al teu dentis de sempre i has d’assistir a un dentista d’urgències.

Des de la Clínica Dental Ureña li expliquem com actuar davant una situació d’emergència i quines són les urgències més comuns. Segueixi llegint!

Urgències dentals més comuns

D’urgències dentals n’hi ha de tot tipus. Les més comuns entre elles són:

  • Dolor dental i periodontal
  • Pèrdua d’una dent
  • Ferides d’ortodòncia
  • Fisura d’una dent

Servicio dentista de urgencias

Procediment a seguir davant una urgència dental

Depenent de la seva urgència dental o dolor dental s’ha de desenvolupar un procediment o un altre.

En el cas del dolor denta, que és una de les urgències més comunes i habituals, recomanem visitar directament el dentista, sense esperar, ja que el dolor pot empitjorar. El dentista revisarà la peça dental i la seva estructura per detectar i determinar el problema del dolor.

En cas de fractura dental assistir, igualment, directe al dentista per evitar possibles conseqüències futures per a la peça dental fracturada. Pot ser que en cas de fractura no li faci mal, igualment, vagi directament al dentista per començar el procediment necessari.

En el cas que sigui una urgència major, com pot ser la pèrdua d’una peça dental, primer de tot, haurà de mantenir la calma. La pèrdua d’una peça dental provoca molt sagnat. Vagi directament al dentista amb la peça dental, com més aviat millor, ja que es podrà reimplantar la peça dental més fàcilment. Un cop allà, el dentista realitzarà el seguit de proves pertinents i començarà amb el procés d’implantació.

Dentista de urgencias paciente

Procediments de manteniment en cas de pèrdua d’una peça dental

En cas de pèrdua d’una peça dental recomanem anar ràpidament al dentista, com abans millor, ja que es podrà reinserir fàcilment. Durant el procés entre la pèrdua de la dent fins a l’arribada al dentista, proposem diferents situacions que hauria i NO hauria de fer en aquests casos:

  • Solució de Hunk. Aquest procediment es tracta d’un medi de cultiu estàndard que s’utilitza, sobretot, en biomedicina per a la conservació cel·lular. Si es col·loca la dent dins aquesta solució es mantenen vitals els nivells de fibroblasts. Aquest mètode permet la conservació de la peça dental fins a arribar a la consulta dental on el dentista procedirà a la reimplantació de la dent.
  • Encara que pugui semblar sorprenent, la llet és un mètode molt fiable pel manteniment d’una dent caiguda. Les seves propietats permeten el manteniment, quasi en perfecte estat, de la peça perduda fins a un màxim de tres hores i si se submergeix en llet abans de la mitja hora des de la pèrdua de la dent.
  • Aigua o saliva. L’aigua o la saliva per contradictori que pugui semblar, són dos dels mètodes menys recomanats per a mantenir en condicions una peça dental caiguda. L’aigua i la saliva provoquen reabsorcions en la peça dental, cosa que la perjudica directament i a la seva reimplantació.

Recomanacions

Des de la Clínica Dental Ureña recomanem que davant qualsevol situació d’emergència assisteixi, directament, al dentista i no provi de curar-ho o realitzi tractaments a casa sense supervisió mèdica.

Davant la pèrdua d’una peça dental vagi al dentista abans que passi una hora i mitja, ja que la peça dental perd propietats i afecta la seva futura reimplantació.

Qualsevol pràctica o tractament que es realitzi en una peça dental o per curar un dolor, pot afectar greument a la seva futura curació o reinserció, en cas que es tracti de la pèrdua de la dent.

Dentista de urgencias cita