Què és una pròtesi dental?

Una pròtesi dental és aquella peça que substitueix una de les naturals nostres. Es col·loquen amb l’ajuda dels implants dentals. Com vam explicar en un post anterior, els implants dentals utilitzats a la nostra clínica, permeten mantenir el mateix moviment i força que el d’una mandíbula natural.

Gràcies a l’implant dental Laser-Lok, es redueix la pèrdua òssia i es manté l’estructura natural de la mandíbula i la força original d’aquesta per mastegar. Aquests fets, al costat de la pròtesi dental, formen el conjunt que permeten mantenir l’estructura dental i seguir, de manera normal, amb el teu dia a dia sense cap molèstia bucodental.

Prótesis dentales implante

 

Tipus de pròtesis:

  • Pròtesis Fixa: Es col·loquen uns implants dentals previs que es fixen a l’os i, posteriorment, es cargolen, aconseguint una base perfecta per la pròtesi dental que s’instal·larà posteriorment. Aquestes pròtesis dentals permeten mantenir un ritme de vida igual al que abans de col·locar-la. Això, permet al pacient recuperar confiança en si mateix en el seu dia a dia.

Prótesis dentales fijas

 

  • Pròtesis Removibles: És la més habitual en gent d’avançada edat que han perdut part de la dentadura o de la funció d’aquesta. Les pròtesis dentals removibles permeten, durant el dia, obtenir les funcions originals d’una dentadura natural i, durant la nit, la boca descansa de la dentadura removible. A més, en ser removibles, permeten una fàcil i pràctica neteja de la dentadura (mínim un cop al dia).

Prótesis dentales barcelona

Diferents tipus de pròtesis dentals

  • Corona
  • Ponts
  • Dentadures

Aquests tres tipus diferents de pròtesis dentals solucionen el canvi a curt termini, ja que també van col·locats amb implants dentals, i asseguren un bon moviment de la mandíbula i força de masticació.
Aquest canvi, per això, és a curt termini. Si volem assegurar la nostra dentadura i moviment mandibular, hauríem d’optar i tenir en compte els implants dentals i pròtesis dentals fixes.

Prótesis dentales sonrisa

S’ha de tenir en compte que cada cas és individual i diferent, amb la qual cosa no podem comparar-nos amb altres pacients ja que, les pròtesis dentals es fan a mida per a cada pacient amb el que són úniques.

 

Contacta amb l’equip de Clínica Dental Ureña