En aquest post des de Clínica Dental Ureña pretenem aclarir els diferents implants dentals que hi ha a dia d’avui en el mercat i les seves característiques.

Què són els implants dentals?

Els implants dentals són pece substitutives per la pèrdua o extracció d’una dent natural. El sistema d’implants dentals és el més demandat d’entre totes les opcions, com són les corones, ponts i dentadures.

Aquests altres procediments ens ajuden a solucionar el problema a curt termini, però no t’asseguren un resultat a llarg termini.

En molts dels casos, com en el dels ponts, no frenen la pèrdua òssia amb la qual cosa ens acabaria afectant a nivell bucal.

En el cas de les dentadures, es tornen incòmodes i inestables a llarg termini i això deriva a problemes més greus com són el menjar i fins la parla.

implants dentals
Els implants dentals, d’altra banda, ens permeten mantenir l’estructura natural de la boca i podem transmetre la mateixa força de masticació de la mandíbula.

Aquesta solució és la primera demandada pels pacients ja que és un mètode que ens ajuda a llarg termini i ens aporta la comoditat i estabilitat bucal que necessitem per al nostre dia a dia.

Dissenys d’implants dentals per a cada situació

Dins dels implants dentals hi ha diferents dissenys per a diferents situacions. Segons la situació del pacient s’optarà per un disseny d’implant dental o un altre.
Des de Clínica Dental Ureña li  explicarem dos dissenys diferents d’implants dentals per a diferents usos i pacients:

  • Implants dentals de càrrega immediata.

Aquests implants dentals es realitzen en el mateix moment de l’extracció de la peça dental. En el moment de l’extracció de la peça natural, s’implanta la peça de l’implant dental i la corona en el mateix moment. Amb la col·locació d’aquests implants dentals evitem obrir la geniva, amb la qual cosa es redueixen les intervencions pel pacient i minimitzen les despeses.

Es col·loca l’implant dental i es fixa la corona al mateix moment. Aquest procés requereix que el pacient compti amb una bona base òssia i que no hi hagi infecció, això ho sabrem a partir de l’estudi previ i l’anàlisi que ens faci el dentista.

Implants dentals

  • Implants dentals de càrrega per fases.

El procediment de col·locació dels implants dentals d’aquest tipus és més llarg. Entre la col·locació de l‘implant dental i el de la peça dental substitutiva s’ha de deixar uns mesos. Recomanem  que siguin uns 4 mesos, per aconseguir l’adaptació i curació dels implants dentals.

Els implants dentals d’aquest tipus,  es col·loquen en l’òs i  requereixen de que s’obri  la geniva del pacient per a la seva col·locació.

Durant aquests 4 mesos d’adaptació i curació, l’implant dental queda ferm i es pot iniciar la col·locació del pilar i la corona. El dentista, prèviament, analitza cada pacient per determinar quin implant i càrrega s’adapta més a la seva boca.

Implants dentals

Des de Clínica Dental Ureña recomanem sempre visitar-nos abans de prendre una decisió. Cada dentadura, boca i mandíbula és diferent i necessita d’un tractament o un altre. No dubti en contactar amb nosaltres per a més informació.

 

Contacta amb l’equip de Clínica Dental Ureña