Des dels seus inicis, la implantologia s”ha associat als processos de cicatrització estricta per després donar suport de la pròtesi ancorada als ossos (conegut com a implantologia en dues fases) Tot això s’ha basat sempre en els coneixements de la traumatologia i l’ortopèdia, on s’esperava que després d’una fractura de l’os hi hagués un temps d’immobilització per a la cicatrització d’aquest mateix.

Amb els anys i les demandes dels pacients en tractaments amb una major celeritat mantenint sempre l’estètica, s’han proporcionat protocols amb una major flexibilitat a l’hora de fer la càrrega dels implants.

Càrrega directa dels implants dentals

tipos de implantes dentales barcelona

Dins la càrrega immediata, segons els temps en el que es realitzi la podem classificar en:

 • Càrrega diferida o estàndard. Es realitza entre els 3 i 6 mesos depenent de si existeixen processos associats a la col·locació dels implants.
 • Càrrega temprana. Des de les primeres 48 h de la col·locació fins a les 6 setmanes.
 • Càrrega immediata. En el mateix moment de la col·locació o dins de les primeres 24 h.

Per poder plantejar-nos quan realitzar una càrrega immediata hem de tenir en compte una seguit de paràmetres que marcaran l’èxit del tractament, alguns d’ells són:

 • Qualitat òssia. És mot important tenir-la en compte, ja que pot condicionar el moment de la càrrega dels implants.
 • Nombre d’implants en l’arquejada
 • Distribució dels implants
 • Longitut dels implants
 • Estabilitat primària dels implants

L’estabilitat primària dels diferents tipus d’implants dentals

tipos de implantes dentales manresa

L’estabilitat primària dels diferents tipus d’implants dentals és el que marca la retenció dels implants dins de l’os dels pacients. Quan parlem d’estabilitat primària dels implants dentals, ens referim a l’ancoratge mecànic dins de l’os.

Aquest mecanisme dins de l’os està afectat per diversos factors com:

 • Qualitat de l’os
 • Quantitat d’os
 • Condicions de l’inserció
 • Macroestructura
 • Geometria

Factors a tenir en compte un cop implantats els tipus d’implants dentals

tipos de implantes dentales consulta

 • Estat dels teixits tous que rodegen els implants dentals. Han d’estar desinflats i sense patologies per evitar que interfereixin en la cicatrització.
 • Durant el procés de cicatrització s’han d’assegurar la distribució de forces inapropiades i s’han d’assegurar, també, l’absència de micro moviments. Aquests micro moviments es relacionen amb la càrrega dels implants durant les primeres fases de cicatrització. Si hi ha sobrecàrrega d’implants, pot ser que s’acabin perdent.
 • Ferulització dels implants correcta
 • Planificació i tècnica quirúrgica adequada
 • Presència de parafunció en la masticació. L’equip de professionals ha d’estudiar prèviament possibles excessos de càrrega en la masticació contra els implants.

tipos de implantes dentales pacietne

Gràcies als avanços en disseny, nous materials i tecnologies i, gràcies també, en els avenços en coneixements, s’ha aconseguit que aquest procediment s’estableixi a les clíniques dentals, igual que en la nostra Clínica Dental Ureña. Aquest tipus de càrrega s’han implantat amb total èxit enter els pacients, fins i tot, ha millorat les seves expectatives en relació amb la nova metodologia d’implant dental.

Contacta amb nosaltres per qualsevol dubte que tinguis respecte els tipus d’implants dentals, els processos d’implantació i els pressupostos.

Contacta Clínica Ureña